Politica de confidențialitate

Confidențialitate - Informații personale
Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor prezentate pe site-ul nostru să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare (creare cont), vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. www.terrawash.ro nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

În calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.terrawash.ro respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizezi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care am creat și aplicat politica de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politiciilor de confidențialitate, implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părti. www.terrawash.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.terrawash.ro, precum și prezenta politică de confidențialitate și termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și conditiile pe care ați agreat să le respectați.

Definiții
a. date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată dupa criterii funcționale ori geografice;
e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal
www.terrawash.ro  poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.
Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.terrawash.ro cere informații prin care veți putea fi identificat sau prin care va veți putea contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în urmatoarele scopuri:
• Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră
• Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut/vizualizat/achiziționat.
• Pentru a ne ajuta să creăm și să publicam conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.
• Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.
• Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
• Pentru a îmbunatăți uzabilitatea și pentru a putea îmbunătății serviciile.

Drepturile persoanei vizate de prezentul document
Persoana vizată are urmatoarele drepturi:
Dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de acest site;
Dreptul de acces - poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către acest site, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. 
Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete; 
Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) –în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, www.terrawash.ro  poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
Dreptul la restricționarea prelucrarii – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al site-ului (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită compania noastră;
Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către www.terrawash.ro  la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtământului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Litigii și dispozitii finale
Orice altă problemă cauzată de serviciile prezentate pe site-ul nostru sau de informațiile prezentate pe acest site și care nu este deja tratata de niciun articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator. Puteți să ne contactați pentru orice problemă legată de site-ul nostru la formularul de contact.  În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor românești de judecata, părtile alegând competența instanțelor de pe raza municipiului București. Clientul își asumă în totalitate aceste riscuri odată ce își exprimă acordul față de acest Contract cu Clienții.

Pentru orice alte nelămuri legate de prezentul document vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la office@terrawash.ro.